Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 26ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), 07-11-2016

Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 26ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του Πανελληνίου Δικτύου  Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) με θέμα:

“Περιβάλλον και πλαστικό. Η πλαστική σακούλα”

Πόσο πλαστικό καταλήγει στο πιάτο μας;

Κόρινθος, 11-13 Νοεμβρίου 2016
Χώρος διεξαγωγής: Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης