Ενημέρωση αναφορικά με την απόφαση του Δ.Σ. Μάνδρας – Ειδυλλίας περί αποχώρησης του Δήμου από το Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», 18-05-2016

Δείτε εδώ την ενημέρωση αναφορικά με την υπ’ αριθ. 25/16 απόφαση του Δ.Σ. Μάνδρας – Ειδυλλίας περί αποχώρησης του Δήμου από το Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»:

Ενημέρωση Δ.Σ. Μάνδρας-Ειδυλλίας