Συγκέντρωση υλικού για την κωδικοποίηση του τουριστικού προϊόντος των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., 10-05-2016

Ερωτηματολόγιο προς τους Υπεύθυνους Τουρισμού Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει ο Σύνδεσμος, προκειμένου να κωδικοποιήσει τις μορφές Τουρισμού της ευρύτερης περιοχής:

Κωδικοποίηση τουριστικού προϊόντος Δήμων-Μελών Σ.Π.Ο.Α.Κ. Αιγιαλείας

 

Τουριστική προβολή Δήμων – Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»: