Σχέδιο Δράσεων Σ.Π.Ο.Α.Κ. βάσει των προτάσεων Δήμων-Μελών του Συνδέσμου, επί αιτήματος προγραμματισμού δράσεων για τον Κορινθιακό κόλπο, 23-03-2016

Δείτε το Σχέδιο Δράσεων Σ.Π.Ο.Α.Κ. βάσει των προτάσεων Δήμων-Μελών του Συνδέσμου επί αιτήματος προγραμματισμού δράσεων για τον Κορινθιακό κόλπο, κάνοντας κλικ εδώ