Υποβολή αιτήματος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. περί διενέργειας ελέγχου λειτουργίας και τήρησης περιβαλλοντικών όρων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε έργα οδοποιίας στις περιοχές Κραθίου Ακράτας – Διακοπτού, 08-10-2013

Δείτε το αίτημα κάνοντας κλικ εδώ