Δραστηριότητες

Ευχαριστήρια επιστολή από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) προς το Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για τη συμμετοχή του στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 26ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, με θέμα: “Περιβάλλον και πλαστικό. Η πλαστική σακούλα”.

Οι σύνεδροι του 26ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο 11-13 Νοεμβρίου 2016 με συνδιοργανωτές την ΚΕΔΕ, τον ΣΠΟΑΚ «ΑΡΙΩΝΑ», το Δίκτυο ΦοΔΣΑ και το Δήμο Κορινθίων, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών, από όλους τους επιστημονικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις οικολογικές οργανώσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο…

Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 26ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), με θέμα: “Περιβάλλον και πλαστικό. Η πλαστική σακούλα”. 11-13 Νοεμβρίου 2016

Δείτε εδώ την ενημέρωση αναφορικά με την υπ’ αριθ. 25/16 απόφαση του Δ.Σ. Μάνδρας – Ειδυλλίας περί αποχώρησης του Δήμου από το Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»…

Ερωτηματολόγιο προς τους Υπεύθυνους Τουρισμού Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει ο Σύνδεσμος, προκειμένου να κωδικοποιήσει τις μορφές Τουρισμού της ευρύτερης περιοχής…

Δείτε το Σχέδιο Δράσεων Σ.Π.Ο.Α.Κ. βάσει των προτάσεων Δήμων-Μελών του Συνδέσμου, επί αιτήματος προγραμματισμού δράσεων για τον Κορινθιακό κόλπο

Δείτε τις προτάσεις των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. επί αιτήματος προγραμματισμού δράσεων για τον Κορινθιακό κόλπο

Δείτε τις απαντήσεις των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. επί αιτήματος ορισμού εκπροσώπων σχετικά με θέματα Τουριστικής προβολής

Δείτε το αίτημα προγραμματισμού δράσεων για τον Κορινθιακό κόλπο από τον Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς τους Δήμους-Μέλη του.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Κλιματική Αλλαγή (8 Δεκεμβρίου), ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ) «Αρίων» και το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνουν…