Δράσεις

Δείτε εδώ την ενημέρωση αναφορικά με την υπ’ αριθ. 25/16 απόφαση του Δ.Σ. Μάνδρας – Ειδυλλίας περί αποχώρησης του Δήμου από το Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»…

Ερωτηματολόγιο προς τους Υπεύθυνους Τουρισμού Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει ο Σύνδεσμος, προκειμένου να κωδικοποιήσει τις μορφές Τουρισμού της ευρύτερης περιοχής…

Δείτε το Σχέδιο Δράσεων Σ.Π.Ο.Α.Κ. βάσει των προτάσεων Δήμων-Μελών του Συνδέσμου, επί αιτήματος προγραμματισμού δράσεων για τον Κορινθιακό κόλπο

Δείτε τις προτάσεις των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. επί αιτήματος προγραμματισμού δράσεων για τον Κορινθιακό κόλπο

Δείτε τις απαντήσεις των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. επί αιτήματος ορισμού εκπροσώπων σχετικά με θέματα Τουριστικής προβολής

Δείτε το αίτημα προγραμματισμού δράσεων για τον Κορινθιακό κόλπο από τον Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς τους Δήμους-Μέλη του.