Αποφάσεις E.E.

Απόφαση Ε.Ε. αρ.5 – 2017

8 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» οικονομικού έτους 2018

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο:  «Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για παρακράτηση των εισφορών των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2017, από τα τακτικά τους έσοδα (ΚΑΠ) και απόδοση αυτών απευθείας …

Δείτε τον απολογισμό Σ.Π.Ο.Α.Κ. του οικονομικού έτους 2016

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο:  «Προέλεγχος Απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικο-νομικού έτους 2016» Απόφαση Ε.Ε. αρ. 3-2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο:  «Ψήφιση πιστώσεων για την πραγματοποίηση προμηθειών κάλυψης αναγκών των υπηρεσιών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», κατά το έτος 2017» Απόφαση Ε.Ε. αρ.2 – 2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο:  «Εκλογή Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής τουΣ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το χρονικό διάστημα από 5/3/2017 έως και 31/8/2019.» Απόφαση Ε.Ε. αρ.1 – 2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο: «Προέλεγχος Απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2015»

Δείτε τον απολογισμό του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για το οικονομικό έτος 2015

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο: «Ψήφιση πιστώσεων για την πραγματοποίηση προμηθειών κάλυψης αναγκών των υπηρεσιών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», κατά το έτος 2016».

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο: «Προέλεγχος Απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικο-νομικού έτους 2014». Απόφαση αρ. Ε.Ε. 2-2015